Enkele kerncijfers op 31/12/2021

28.653 leden

27 356 niet-gepensioneerde leden

waarvan 20,5% een bijkomende dekking gewaarbord inkomen heeft afgesloten

1 297 begunstigde leden

van een maandelijkse pensioen- of overlevingsrente

700 reactiveringen in 2021
825 nieuwe leden in 2021
732 leden hebben solidariteitsprestaties ontvangen

94 238 143 euro incasso

85.880.181 euro voor het pensioen & 8.357.962 euro voor het gewaarborgd inkomen

43 596 916 euro persoonlijke bijdragen

50 641 227 euro sociale voordelen RIZIV

Portefeuille

2 081 454 773 euro geïnvesteerd

Netto financieel rendement : 4,30%

Vergelijking met verschillende referentie-indexen

JaarBelgische inflatie (1)Europese staatsobligaties (2)PensioPlus (3)Passief beheer
BRUTO (4)
Amonis
NETTO
Amonis
REEL NETTO (1)
Jaarlijks rollende gemiddelde
2 jaar
3,42 %0,88 %6,81 %2,93 %3,02 %-0,46 %
Jaarlijks rollende gemiddelde
3 jaar
2,58 %2,86 %9,55 %5,34 %5,05 %2,39 %
Jaarlijks rollende gemiddelde
5 jaar
2,40 %1,93 %6,05 %3,04 %3,29 %0,84 %
Jaarlijks rollende gemiddelde
10 jaar
1,85 %4,03 %7,05 %5,33 %5,17 %3,27 %
Jaar 20216,59 %-3,54 %9,08 %4,79 %4,30 %2,29 %
Inception to date
(1995 tot 2021)
1,96 %5,31 %6,32 %6,10 %6,43 %4,41 %
Legende
1 De vergelijking met de inflatie (cijfer van de Belgische HICP of “Harmo- nized Index of Consumer Prices”, dat kan verschillen van de traditionele CPI) laat toe na te gaan of Amonis, op lange termijn, de gespaarde kapitalen kan behouden of zelfs de koopkracht kan verhogen.
2 De vergelijking met het rendement van de Europese Staatsobligaties in euro toont het rendement dat een vastrentende belegging zou hebben opgebracht.
3 Gemiddeld rendement van de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorzie- ning in België, gepubliceerd door PensioPlus, op basis van een enquête bij een representatieve steekproef van haar leden. Deze vergelijking is indi- catief. Het gemiddelde houdt immers geen rekening met de investering- snormen en de situatie eigen aan elke pensioeninstelling.
4 Rendement dat een passief beheer van de portefeuille zou hebben opgeleverd. Passief beheer is een beheer dat is afgestemd op indexen van de verschillende markten en dat in principe geen actieve beleggingskeuze vereist van de beheerders van de verschillende portefeuilles.
Version FR