Enkele kerncijfers op 31/12/2022

28.649 leden

27.322 niet-gepensioneerde leden

waarvan 20% ook een dekking gewaarbord inkomen hebben

1.327 begunstigden

van een rust- of overlevingsrente

883 nieuwe leden in 2022
569 reactiveringen in 2022
826 leden hebben solidariteitsprestaties ontvangen

93.446.369 euro incasso

85.225.877 euro voor het pensioen & 8.220.492 euro voor het gewaarborgd inkomen

42.762.713 euro persoonlijke bijdragen

50.683.656 euro sociale voordelen RIZIV

Portefeuille

1.800.073.508 euro geïnvesteerd

Netto financieel rendement : -12,01%

Vergelijking met verschillende referentie-indexen

Jaar
Belgische inflatie (1)
Europese
staatsobligaties (2)
PensioPlus (3)
Passief beheer
BRUTO (4)
Amonis
NETTO
Amonis
REEL NETTO (1)
Jaarlijks rollende gemiddelde 2 jaar8,38 %-11,03 %-3,70 %-4,15 %-4,20 %-12,82 %
Jaarlijks rollende gemiddelde 3 jaar5,63 %-5,83 %-1,01 %-2,43 %-2,26 %-8,32 %
Jaarlijks rollende gemiddelde 5 jaar3,98 %-2,05 %1,62 %0,06 %-0,04 %-4,40 %
Jaarlijks rollende gemiddelde 10 jaar2,63 %0,94 %4,12 %2,78 %2,81 %-0,09 %
Jaar 202210,20 %-17,94 %-14,98 %-12,33 %-12,01 %-22,21%
Inception to date
(1995 tot 2022)
2,24 %4,38 %5,48 %5,38 %5,71 %3,32 %
Legende
1 De vergelijking met de inflatie (cijfer van de Belgische HICP of “Harmo- nized Index of Consumer Prices”, dat kan verschillen van de traditionele CPI) laat toe na te gaan of Amonis, op lange termijn, de gespaarde kapitalen kan behouden of zelfs de koopkracht kan verhogen.
2 De vergelijking met het rendement van de Europese Staatsobligaties in euro toont het rendement dat een vastrentende belegging zou hebben opgebracht.
3 Gemiddeld rendement van de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorzie- ning in België, gepubliceerd door PensioPlus, op basis van een enquête bij een representatieve steekproef van haar leden. Deze vergelijking is indi- catief. Het gemiddelde houdt immers geen rekening met de investering- snormen en de situatie eigen aan elke pensioeninstelling.
4 Rendement dat een passief beheer van de portefeuille zou hebben opgeleverd. Passief beheer is een beheer dat is afgestemd op indexen van de verschillende markten en dat in principe geen actieve beleggingskeuze vereist van de beheerders van de verschillende portefeuilles.
Version FR