Kerncijfers op 31/12/2019

27 547 niet-gepensioneerde leden

Verdeling volgens beroep

Hun profiel


764 leden hebben solidariteitsprestaties ontvangen
6 020 leden met een bijkomende dekking in gewaarborgd inkomen

6.948 contracten*
*Bepaalde leden sluiten meerdere contracten af om hun dekking te optimaliseren.


De verhouding mannen / vrouwen wijzigt vanaf vijftig jaar

Voorkeuren van onze leden inzake dekkingen van gewaarborgd inkomen


809 nieuwe leden498 reactiveringen

1 285 personen ontvingen een rust- of overlevingsrente

Een meerderheid aan vaste termijnrentes

780 pensioenen opgenomen in 2019

Totaal incasso: 91.930.899 €

91.930.899  €

82.890.306 € voor het pensioen
9.040.593 € netto voor het gewaarborgd inkomen

Portefeuille

2.010.220.136 € geïnvesteerd op 31/12/2019

De portefeuille van Amonis is verdeeld in 2 delen.

Het deel « LDI » bevat de Liability Driven Investments. Dit zijn de activa die een zo goed mogelijke dekking met minimale risico’s beogen en dit enerzijds voor de verwachte toekomstige cash flow van verplichtingen uit het verleden gekapitaliseerd aan interesten van 4,75% en 3,75%, en anderzijds verplichtingen gekapitaliseerd aan een variabele basisinterestvoet (1,2% vanaf 1/1/2020) die tijdens de eerstvolgende tien jaren uitbetaald kunnen worden. Momenteel bevat de LDI hoofdzakelijk staatsobligaties en cash.

Het tweede deel, «Growth », bevat investeringen die gericht zijn op de langetermijnverplichtingen (toekomstige cash flow geschat op meer dan tien jaar). Dit deel heeft als doel een totaal financieel optimaal rendement op lange termijn te genereren. Het deel «Growth » bevat voornamelijk aandelen, waaronder aandelen in vastgoed en infrastructuur, deelbewijzen van investeringsfondsen in liquide alternatieven en bedrijfsobligaties. Het totale rendement in de vergelijkingstabel geeft bijgevolg het gecombineerde rendement van de portefeuilles LDI en Growth.

Detail van de spreiding van de activa
Verdeling LDI / Growth

Netto financieel rendement: 9,24%

Vergelijking met verschillende indexen

JaarBelgische inflatie (1)Europese staatsobligaties (2)PensioPlus (3)Passief beheer
bruto (4)
Amonis
netto (5)
Amonis
reëel netto (1)
19951,4717,5611,1018,2017,8016,33
19962,0610,7814,3018,4919,6717,61
19971,636,6417,7013,9114,9013,27
19980,9612,0817,2019,0216,3215,41
19991,12-2,5815,3026,9732,9031,78
20002,557,30-0,07-3,99-2,19-4,74
20012,476,54-5,12-4,17-7,66-10,13
20021,6510,25-11,90-13,62-10,34-11,99
20031,594,199,3012,7516,7915,20
20042,107,578,9011,9314,0011,90
20052,785,1915,0020,2018,7315,95
20061,79-0,429,307,539,627,83
20071,821,791,39-1,16-0,55-2,37
20084,499,35-17,70-23,77-23,72-28,21
2009-0,044,3515,7016,1614,6214,66
20102,190,869,4710,519,777,58
20113,493,66-0,74-2,61-3,20-6,69
20122,2311,0012,3012,1010,368,13
20130,972,096,735,656,075,10
2014-0,3813,3811,8612,6311,9912,37
20151,501,714,483,333,692,19
20162,203,255,205,013,551,35
20172,100,156,001,533,641,54
20182,200,95-3,21-2,11-2,14-4,34
20190,916,6416,1110,319,248,33
1995-20191,835,686,346,366,704,78
Legende
1 De vergelijking met de inflatie (cijfer van de Belgische HICP of « Harmonized Index of Consumer Prices », dat kan verschillen van de traditionele CPI) laat toe na te gaan of Amonis, op lange termijn, de gespaarde kapitalen kan behouden of zelfs de koopkracht kan verhogen. Voor de periode 1995 – 2019 overstijgt Amonis de inflatie met gemiddeld 4,78% per jaar.
2 De vergelijking met het rendement van de Europese Staatsobligaties in euro toont het rendement dat een vastrentende belegging zou hebben opgebracht.
3 Gemiddeld rendement van de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening in België, gepubliceerd door PensioPlus, op basis van een voorlopige enquête bij een representatieve steekproef van haar leden. Deze vergelijking is indicatief. Het gemiddelde houdt immers geen rekening met de investeringsnormen en de situatie eigen aan elke pensioeninstelling..
4 Rendement dat een passief beheer van de portefeuille zou hebben opgeleverd. Passief beheer is een beheer dat is afgestemd op indexen van de verschillende markten en dat in principe geen actieve beleggingskeuze vereist van de beheerders van de verschillende portefeuilles.
5 Het nettorendement van Amonis, exclusief de resultaten van het programma currency overlay (strategie van valutabeheer), = 10,45% in 2019. Het actieve beheer van het wisselkoersrisico vermindert het rendement met 1,21% ten opzichte van een portefeuille zonder actief beheer van het wisselkoersrisico.

Het rendement van de volledige portefeuille bestaat uit een weging van de rendementen van de twee “composites” of luiken, het LDI-luik en het Growth-luik. In 2019 bedroeg het rendement van het LDI-luik 3,93%, terwijl het Growth-luik 18,17% liet optekenen. Vergelijken we deze rendementen met andere fondsen, dan is het belangrijk een onderscheid te maken tussen deze twee delen: de samenstelling van het Growth-luik ligt inderdaad meer in de lijn met de samenstelling van beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen in het algemeen.

Rollende gemiddelde rendementen

Een vergelijking van de rollende gemiddelde rendementen en de inflatie geeft een reëel (rendement rekening houdend met de inflatie) jaarlijks gemiddeld rendement van 4,37% over de afgelopen 10 jaar. Het rendement van de IBP bewaart bijgevolg niet enkel de koopkracht van de gespaarde kapitalen, maar verhoogt tevens de koopkracht.

Twee delen
Rendement LDI
composite
Rendement
Growth
20141,24%12,82%
20150,28%9,13%
20163,95%3,31%
2017-0,01%9,74%
20180,10%-5,64%
20193,93%18,17%
Op jaarbasis1,12%8,17%
Rollende gemiddelde rendementen
Belgische
inflatie
Amonis
netto
Reëel
rendement
2 year rolling1,73%3,48%1,71%
3 year rolling1,85%3,49%1,62%
5 year rolling1,41%4,90%3,44%
10 year rolling1,58%6,01%4,37%

Belangrijkste kerncijfers

Alle bedragen worden uitgedrukt in duizenden euro, behalve indien anders vermeld.
 201420152016201720182019
Bruto financieel rendement
(incl. beleggingskosten
en currency overlay)
12,15%3,83%3,70%3,78%-1,99%9,40%
Beleggingskosten0,16%0,14%0,15%0,14%0,15%0,16%
Ratio algemene kosten / incasso7,98%8,77%8,23%8,55%9,01%8,52%
Technisch resultaat solidariteitsfonds -3 5374 3295 569-1 4832 1175 866
Technisch resultaat gewaarborgd inkomen -2781 9922 0431 6761 2401 921
Persoonlijke VAP-bijdragen28 66228 26327 83529 18028 60729 147
Bijdragen voor Pensioen Overeenkomst voor
Zelfstandigen (1) n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.1 1453 199
Bijdragen voor individuele pensioentoezegging (2)n.v.t.26491900630576
Sociale voordelen RIZIV in VAP50 80450 50652 22150 14249 98649 968
Gemiddelde persoonlijke VAP-bijdrage (€)2 8372 8412 8352 8972 9413 001
Totale nettobijdragen gewaarborgd inkomen (3)7 7177 6157 7087 8259 1069 072
Aantal niet-gepensioneerde leden (eenheden) 26 29726 83027 47227 26327 53727 547
Eigen vermogen130 770140 773188 362232 968180 344282 317
Technische voorzieningen1 613 6721 682 1001 720 1581 719 9071 719 8061 783 262
Solvabiliteitsmarge60 44563 01164 43064 12663 90266 369
(-) Over te dragen verlies/
(+) Sociaal fonds
70 32577 762123 932168 842-52 39999 505
Voorzieningen voor risico’s en kosten 767975525040
Fiscale last5005685991 174716351
Legende
1 Eerste onderschrijving in 2018
2 Eerste onderschrijving in 2015
3 Excl. de taks van 9,25% en rekening houdend met invalide leden die hun premie niet meer hoeven te betalen
Version FR