Dirk Bernard,
Voorzitter van de Raad
van Bestuur

Boodschap van de voorzitter

Met trots deel ik met u onze verwezenlijkingen voor het jaar 2022.

In een complexe geopolitieke en economische context, gekenmerkt door grote internationale spanningen, zoals het conflict in Oekraïne, hebben wij dankzij de veerkracht en het doorzettingsvermogen van Amonis, het jaar afgesloten met positieve resultaten. Eens te meer zijn de belangen van onze leden prioritair: wij stellen de Algemene Vergadering voor hen een uitzonderlijk globaal rendement toe te kennen om de koopkracht van hun spaargeld te vrijwaren.

Sinds 2001, lang voordat de term ESG (Environment, Social & Governance) opkwam, maakt Amonis van verantwoord beleggen een prioriteit. Vandaag zijn wij er meer dan ooit van overtuigd dat dit een onvermijdelijke uitdaging is voor de maatschappij in het belang van iedereen. Het ESG-beleid maakt integraal deel uit van onze beleggingsstrategie. Wij zijn vastbesloten deze weg verder te bewandelen en werken voortdurend aan de verbetering van ons beheer om zo te beantwoorden aan de hoogste normen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur.

Wij beseffen ook dat de weg naar volledige implementatie van ESG-beleggingen zeer complex is. Sommige criteria zijn voor interpretatie vatbaar en moeilijk te controleren. Daarom zijn we ervan overtuigd dat de aanpak realistisch moet zijn. Bij Amonis is er geen sprake van “greenwashing”, maar van een reële en voortdurende inspanning voor meer verantwoorde beleggingen. Dit is essentieel voor een succesvolle toekomst.

Tot slot onderlijnen wij met trots dat de stabiliteit van ons investeringsbeleid de sleutel is tot ons resultaat. Een goede strategie moet consequent uitgevoerd worden om effect te hebben. Onze strategie heeft zich in deze moeilijke tijden bewezen. Wij zijn tevreden met de bereikte resultaten, en zetten onze inspanningen verder om onze doelstellingen in de toekomst te blijven bereiken.

Ik dank onze leden voor hun vertrouwen en steun, en onze teams voor hun voortdurende inspanningen.

Version FR