Dirk Bernard,
Voorzitter van de Raad
van Bestuur

Boodschap van de voorzitter

Zeer mooie vooruitgang
in vergelijking met 2020

Na 2020, een jaar dat volledig gestuurd werd door covid‐19, hebben we in 2021 geleidelijk aan leren leven met het virus. De opeenvolgende vaccinatiegolven en de geleidelijke versoepeling van de in diverse sectoren ingevoerde anti‐covid‐ maatregelen hebben de economische activiteit nieuw leven ingeblazen. Bij Amonis hebben we de effecten hiervan gevoeld, met resultaten die gezien deze context meer dan bevredigend zijn, en met een goede vooruitgang in vergelijking met 2020.

Het aantal nieuwe leden, net als het aantal heraangesloten leden, overtrof het niveau van 2019. De incasso‐cijfers hebben de vertraging, veroorzaakt door de automatisering van de procedure voor de sociale voordelen RIZIV, grotendeels ingelopen. Ook de persoonlijke stortingen tonen goede vooruitgang. Het positieve rendement van onze beleggingen stelt ons in staat de Algemene Vergadering een uitstekende winstdeelname voor onze leden voor te stellen, dat vooral tot doel heeft het verlies aan koopkracht in deze tijden van hoge inflatie enigszins te temperen.

Wij hebben de kalmere perioden van dit jaar benut om het herstel des te beter voor te bereiden. Wij hebben nagedacht over onze producten en over de reële behoeften van onze leden. Deze oefening heeft geleid tot een verbeterde solidaire overlijdensdekking die op 1 januari 2022 in werking is getreden.

Ondanks dit hernieuwde optimisme ligt Covid‐19 nog niet helemaal achter ons. De oorlog in Oekraïne heeft een schaduw geworpen over het economisch herstel, waardoor een klimaat van grote politieke onzekerheid is ontstaan en wij opnieuw in een economische crisis zijn gestort. Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven dus geboden. Wij willen het hele Amonis‐team bedanken voor zijn betrokkenheid en inspanningen in deze moeilijke tijden.

Version FR