Dirk Bernard,
Voorzitter van de Raad
van Bestuur

Boodschap van de voorzitter

Het jaar 2020 stond ook voor Amonis in het teken van de wereldwijde COVID-19 pandemie.

Toen het nieuwe coronavirus in januari 2020 opdook in Europa, hadden we geen idee hoe de situatie zou evolueren. Meer dan een jaar later houdt de pandemie de wereld nog steeds in zijn greep, en de vooruitzichten op middellange en lange termijn blijven onzeker. Ook de financiële wereld werd door elkaar geschud.

Amonis deed al het mogelijke om deze uitzonderlijk moeilijke periode het hoofd te bieden. Het actief risicobeheer heeft zijn nut bewezen, met name op financieel en operationeel vlak. Dankzij onze beleggingsstrategie konden wij vanaf maart het risico op verlies beheersen. De markten werden beïnvloed zowel door de gevolgen van de pandemie zelf als door de genomen overheidsmaatregelen.

 

Dankzij het continuïteitsplan is Amonis erin geslaagd haar operationele activiteit tijdens de gehele gezondheidscrisis te verzekeren, zonder enige onderbreking in haar dienstverlening. De digitale middelen waarover wij beschikken, stelden ons ook in staat om bereikbaar te blijven voor onze leden en om ons kenbaar te maken bij de pas afgestudeerden.

Wij zijn verheugd dat wij, in deze zeer bijzondere omstandigheden, onze leden opnieuw een voortreffelijk rendement kunnen aanbieden. Deze eervolle resultaten, die wij u graag laten ontdekken, zijn het resultaat van een collectieve inzet. Wij willen de directie en de medewerkers van Amonis danken voor hun inzet, die ons mee in staat stelde in deze moeilijke periode blijvend onze doelstellingen te realiseren. Ook onze leden wensen we te danken voor het zich flexibel aanpassen aan een nieuwe manier van werken.

Version FR