Jaarrekening (wettelijk schema)

Globale balans (vermogens 1 en 2)


Actief
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Vaste activa2.486,92.317,7
Beleggingen2.004.771,91.729.992,9
Beleggingsvastgoed5.498,05.498,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1.999.273,91.724.494,9
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
in de technische voorzieningen 30.108,733.899,2
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid26.709,930.290,4
Overige3.398,73.608,7
Vorderingen27.783,03.463,8
Leden5.177,2590,5
Herverzekeraar4.135,50,0
Collateral0,00,0
Overige18.470,32.873,3
Liquide middelen59.481,968.591,8
Overlopende rekeningen209,1192,5
Totaal actief2.124.841,41.838.457,9

Passief
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Eigen vermogen333.913,2296.789,0
Sociaal fonds267.156,1240.183,1
Solvabiliteitsmarge66.757,156.605,9
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen1.756.002,51.501.350,7
Pensionering en overlijden1.654.971,71.388.197,9
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid35.378,333.769,4
Winstdeelname0,00,0
Overige65.652,479.383,4
Voorzieningen risico’s & kosten40,042,4
Schulden33.942,839.519,5
Technische schulden30.141,235.004,4
Fiscale en parafiscale schulden3.218,73.795,5
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige582,9719,6
Overlopende rekeningen943,0756,2
Totaal passief2.124.841,41.838.457,9

Resultatenrekening


Resultatenrekening
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Technisch resultaat16.294,8219.737,5
Financieel resultaat85.531,9-244.851,0
Bedrijfsresultaat-8.211,7-9.041,8
Waardeverminderingen-433,1499,3
Voorzieningen voor risico’s & kosten-2,5-2,5
Uitzonderlijk resultaat0,00,0
Belastingen op het resultaat-2.999,1-3.465,7
Toe te wijzen resultaat van het boekjaar90.180,3-37.124,2Toewijzing van het resultaat
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Solvabiliteitsmarge1.650,410.151,2
Sociaal fonds-91.830,726.973,0
Totaal toegewezen resultaat-90.180,337.124,2

Balans solidariteit


Actief
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Vaste activa0,00,0
Beleggingen25.811,618.010,8
Beleggingsvastgoed0,00,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten25.811,618.010,8
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 in de technische voorzieningen3.398,73.608,7
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid0,00,0
Overige3.398,73.608,7
Vorderingen54.109,060.655,9
Leden0,00,0
Herverzekeraar0,00,0
Collateral0,00,0
Overige54.109,060.655,9
Liquide middelen802,0781,1
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal actief84.121,483.056,5

Passief
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Eigen vermogen16.952,81.612,1
Sociaal fonds16.952,81.612,1
Solvabiliteitsmarge0,00,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen63.740,377.771,9
Pensionering en overlijden0,00,0
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid0,00,0
Winstdeelname0,00,0
Overige63.740,377.771,9
Voorzieningen risico’s & kosten0,00,0
Schulden3.428,33.672,4
Technische schulden3.428,23.672,3
Fiscale en parafiscale schulden0,10,0
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige0,00,2
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal passief 84.121,483.056,5

Balans eerste vermogen


Actief
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Vaste activa2.486,92.317,7
Beleggingen2.000.407,31.726.336,2
Beleggingsvastgoed5.498,05.498,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1.994.909,31.720.838,2
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
in de technische voorzieningen 21.055,523.854,5
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid17.656,820.245,8
Overige3.398,73.608,7
Vorderingen27.031,13.460,3
Leden5.176,1589,1
Herverzekeraar3.384,80,0
Collateral0,00,0
Overige18.470,32.871,2
Liquide middelen42.648,050.063,3
Overlopende rekeningen209,1192,5
Totaal actief2.093.837,91.806.224,4

Passief
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Eigen vermogen327.312,0290.694,9
Sociaal fonds260.554,9234.088,9
Solvabiliteitsmarge66.757,156.605,9
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen1.740.671,91.485.847,0
Pensionering en overlijden1.650.265,01.383.369,4
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid25.484,623.706,5
Winstdeelname0,00,0
Overige64.922,278.771,1
Voorzieningen risico’s & kosten40,042,4
Schulden24.871,328.884,0
Technische schulden21.088,024.376,1
Fiscale en parafiscale schulden3.202,33.788,4
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige581,0719,6
Overlopende rekeningen942,8756,1
Totaal passief2.093.837,91.806.224,4

Balans tweede vermogen


Actief
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Vaste activa0,00,0
Beleggingen4.364,63.656,7
Beleggingsvastgoed0,00,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 4.364,63.656,7
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 in de technische voorzieningen9.053,110.044,7
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid9.053,110.044,7
Overige0,00,0
Vorderingen751,83,5
Leden1,11,4
Herverzekeraar750,70,0
Collateral0,00,0
Overige0,02,2
Liquide middelen16.833,918.528,5
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal actief31.003,432.233,4

Passief
2021
in 1 000 €
2022
in 1 000 €
Eigen vermogen6.601,26.094,2
Sociaal fonds6.601,26.094,2
Solvabiliteitsmarge0,00,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen15.330,615.503,7
Pensionering en overlijden4.706,74.828,5
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid9.893,610.062,9
Winstdeelname0,00,0
Overige730,2612,3
Voorzieningen risico’s & kosten0,00,0
Schulden9.071,510.635,5
Technische schulden9.053,210.628,4
Fiscale en parafiscale schulden16,37,1
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige1,90,0
Overlopende rekeningen0,20,1
Totaal passief31.003,432.233,4
Version FR