Jaarrekening

Globale balans (vermogens 1 en 2)


Actief
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Vaste activa2 505,22 692,1
Beleggingen1 809 863,81 888 195,9
Beleggingsvastgoed5 192,05 192,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1 804 671,8 1 883 003,9
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
in de technische voorzieningen 25 811,327 939,5
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid22 157,124 181,8
Overige3 654,13 757,7
Vorderingen62 518,774 766,2
Leden53 728,153 545,9
Herverzekeraar0,0116,4
Collateral0,00,0
Overige8 790,621 103,9
Liquide middelen28 785,9101 778,9
Overlopende rekeningen190,2193,3
Totaal actief1 929 675,02 095 565,8

Passief
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Eigen vermogen180 344,4282 316,7
Sociaal fonds116 442,4215 947,7
Solvabiliteitsmarge63 902,066 369,0
Overgedragen verlies (-)00,00,0
Technische voorzieningen1 719 806,31 783 262,3
Pensionering en overlijden1 625 116,81 688 953,8
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid30 359,331 270,7
Winstdeelname0,00,0
Overige64 330,163 037,8
Voorzieningen risico’s & kosten49,940,0
Schulden28 782,729 264,6
Technische schulden27 554,028 383,8
Fiscale en parafiscale schulden638,9288,3
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige589,8592,6
Overlopende rekeningen691,7682,2
Totaal passief1 929 675,02 095 565,8

Resultatenrekening


Resultatenrekening
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Technisch resultaat-5 306,2-60 776,2
Financieel resultaat-39 460,1170 898,9
Bedrijfsresultaat-7 921,3-7 839,0
Waardeverminderingen777,1-29,7
Voorzieningen voor risico’s & kosten2,59,9
Uitzonderlijk resultaat0,00,0
Belastingen op het resultaat-715,7-351,0
Toe te wijzen resultaat van het boekjaar-52 623,7101 972,3Toewijzing van het resultaat
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Solvabiliteitsmarge224,2-2 467,0
Sociaal fonds52 399,5-99 505,2
Totaal toegewezen resultaat52 623,7-101 972,3

Balans solidariteit


Actief
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Vaste activa0,00,0
Beleggingen20 571,219 802,2
Beleggingsvastgoed0,00,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten20 571,219 802,2
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 in de technische voorzieningen3 654,13 757,7
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid0,00,0
Overige3 654,13 757,7
Vorderingen59 667,463 621,9
Leden0,00,0
Herverzekeraar0,00,0
Collateral0,00,0
Overige59 667,463 621,9
Liquide middelen45,386,3
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal actief83 938,087 268,1

Passief
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Eigen vermogen18 869,223 065,5
Sociaal fonds18 869,223 065,5
Solvabiliteitsmarge0,00,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen61 392,060 422,5
Pensionering en overlijden0,00,0
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid0,00,0
Winstdeelname0,00,0
Overige61 392,060 422,5
Voorzieningen risico’s & kosten0,00,0
Schulden3 676,93 780,1
Technische schulden3 676,93 780,1
Fiscale en parafiscale schulden0,00,0
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige0,00,0
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal passief 83 938,087 268,1

Balans eerste vermogen


Actief
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Vaste activa2 505,22 692,1
Beleggingen1 807 987,41 885 589,0
Beleggingsvastgoed5 192,05 192,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1 802 795,41 880 397,0
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
in de technische voorzieningen 19 148,620 493,2
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid15 494,516 735,5
Overige3 654,13 757,7
Vorderingen62 514,274 761,9
Leden53 723,653 545,2
Herverzekeraar0,0116,4
Collateral0,00,0
Overige8 790,621 100,3
Liquide middelen14 412,686 882,4
Overlopende rekeningen190,2193,3
Totaal actief1 906 758,22 070 612,0

Passief
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Eigen vermogen175 808,1277 009,8
Sociaal fonds111 906,1210 640,7
Solvabiliteitsmarge63 902,066 369,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen1 709 137,91 771 495,2
Pensionering en overlijden1 622 733,71 686 028,5
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid23 107,523 373,2
Winstdeelname0,00,0
Overige63 296,762 093,5
Voorzieningen risico’s & kosten49,940,0
Schulden21 070,721 384,8
Technische schulden19 854,720 517,0
Fiscale en parafiscale schulden626,2275,2
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige589,8592,6
Overlopende rekeningen691,7682,2
Totaal passief1 906 758,2 2 070 612,0

Balans tweede vermogen


Actief
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Vaste activa0,00,0
Beleggingen1 876,32 606,9
Beleggingsvastgoed0,00,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1 876,32 606,9
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 in de technische voorzieningen6 662,77 446,2
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid6 662,77 446,2
Overige0,00,0
Vorderingen4,54,3
Leden4,50,7
Herverzekeraar0,00,0
Collateral0,00,0
Overige0,03,6
Liquide middelen14 373,314 896,4
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal actief22 916,824 953,9

Passief
2018
in 1000€
2019
in 1000€
Eigen vermogen4 536,35 306,9
Sociaal fonds4 536,35 306,9
Solvabiliteitsmarge0,00,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen10 668,411 767,1
Pensionering en overlijden2 383,22 925,3
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid7 251,87 897,5
Winstdeelname0,00,0
Overige1 033,4944,3
Voorzieningen risico’s & kosten0,00,0
Schulden7 712,07 879,8
Technische schulden7 699,37 866,5
Fiscale en parafiscale schulden12,613,1
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige0,00,0
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal passief22 916,824 953,9
Version FR