Jaarrekening (wettelijk schema)

Globale balans (vermogens 1 en 2)


Actief
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Vaste activa2 670,82 486,9
Beleggingen1 908 637,42 004 771,9
Beleggingsvastgoed5 498,05 498,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1 903 139,41 999 273,9
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
in de technische voorzieningen 28 665,430 108,7
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid25 286,326 709,9
Overige3 379,13 398,7
Vorderingen27 040,127 783,0
Leden10 214,35 177,2
Herverzekeraar580,64 135,5
Collateral0,00,0
Overige16 245,218 430,3
Liquide middelen97 854,859 481,9
Overlopende rekeningen181,4209,1
Totaal actief2 065 050,02 124 841,4

Passief
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Eigen vermogen243 732,9333 913,2
Sociaal fonds175 325,4267 156,1
Solvabiliteitsmarge68 407,566 757,1
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen1 790 073,81 756 002,5
Pensionering en overlijden1 701 118,91 654 971,7
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid31 500,135 378,3
Winstdeelname0,00,0
Overige57 454,865 652,4
Voorzieningen risico’s & kosten37,540,0
Schulden30 369,033 942,8
Technische schulden28 799,730 141,2
Fiscale en parafiscale schulden660,93 218,7
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige908,4582,9
Overlopende rekeningen836,8943,0
Totaal passief2 065 050,02 124 841,4

Resultatenrekening


Resultatenrekening
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Technisch resultaat-64 940,416 294,8
Financieel resultaat34 325,885 531,9
Bedrijfsresultaat-7 180,6-8 211,7
Waardeverminderingen69,0-433,1
Voorzieningen voor risico’s & kosten2,5-2,5
Uitzonderlijk resultaat0,00,0
Belastingen op het resultaat-860,1-2 999,1
Toe te wijzen resultaat van het boekjaar-38 583,890 180,3Toewijzing van het resultaat
Solvabiliteitsmarge-2 038,51 650,4
Sociaal fonds40 622,3-91 830,7
Totaal toegewezen resultaat38 583,8-90 180,3

Balans solidariteit


Actief
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Vaste activa0,00,0
Beleggingen18 804,125 811,6
Beleggingsvastgoed0,00,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten18 804,125 811,6
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 in de technische voorzieningen3 379,13 398,7
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid0,00,0
Overige3 379,13 398,7
Vorderingen62 931,854 109,9
Leden0,00,0
Herverzekeraar0,00,0
Collateral0,00,0
Overige62 931,854 109,9
Liquide middelen702,5802,0
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal actief85 817,584 121,4

Passief
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Eigen vermogen27 249,616 952,8
Sociaal fonds27 249,616 952,8
Solvabiliteitsmarge0,00,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen55 163,363 740,3
Pensionering en overlijden0,00,0
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid0,00,0
Winstdeelname0,00,0
Overige55 163,363 740,3
Voorzieningen risico’s & kosten0,00,0
Schulden3 404,63 428,3
Technische schulden3 404,13 428,2
Fiscale en parafiscale schulden0,10,1
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige0,00,0
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal passief 85 817,584 121,4

Balans eerste vermogen


Actief
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Vaste activa2 670,82 486,9
Beleggingen1 905 294,82 000 407,3
Beleggingsvastgoed5 498,05 498,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 1 899 796,81 994 909,3
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
in de technische voorzieningen 20 357,421 055,5
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid16 978,317 656,8
Overige3 379,13 398,7
Vorderingen27 036,627 031,1
Leden10 211,25 176,1
Herverzekeraar580,63 384,8
Collateral0,00,0
Overige16 244,718 470,3
Liquide middelen81 988,042 648,0
Overlopende rekeningen181,4209,1
Totaal actief2 037 528,92 093 837,9

Passief
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Eigen vermogen238 492,5327 312,0
Sociaal fonds170 085,0260 554,0
Solvabiliteitsmarge68 407,566 757,1
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen1 776 233,71 740 671,9
Pensionering en overlijden1 696 613,61 650 265,0
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid23 013,325 484,6
Winstdeelname0,00,0
Overige56 606,864 922,2
Voorzieningen risico’s & kosten37,540,0
Schulden21 928,524 871,3
Technische schulden20 382,921 088,0
Fiscale en parafiscale schulden637,23 202,3
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige908,4581,0
Overlopende rekeningen836,8942,8
Totaal passief2 037 528,9 2 093 837,9

Balans tweede vermogen


Actief
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Vaste activa0,00,0
Beleggingen3 342,64 364,6
Beleggingsvastgoed0,00,0
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten 3 342,64 364,6
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 in de technische voorzieningen8 308,09 053,1
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid8 308,09 053,1
Overige0,00,0
Vorderingen3,6751,8
Leden3,11,1
Herverzekeraar0,0750,7
Collateral0,00,0
Overige0,50,0
Liquide middelen15 866,916 833,9
Overlopende rekeningen0,00,0
Totaal actief27 521,031 003,4

Passief
2020
in 1 000 €
2021
in 1 000 €
Eigen vermogen5 240,36 601,2
Sociaal fonds5 240,36 601,2
Solvabiliteitsmarge0,00,0
Overgedragen verlies (-)0,00,0
Technische voorzieningen13 840,215 330,6
Pensionering en overlijden4 505,44 706,7
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid8 486,99 893,6
Winstdeelname0,00,0
Overige847,9730,2
Voorzieningen risico’s & kosten0,00,0
Schulden8 440,59 071,5
Technische schulden8 416,89 053,2
Fiscale en parafiscale schulden23,716,3
Collateral0,00,0
Financiële schulden0,00,0
Overige0,01,9
Overlopende rekeningen0,00,2
Totaal passief27 521,021 003,4
Version FR